REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego kartki.malibracia.org.pl jest Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Andersa 13, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000160750, posiadające status organizacji pożytku publicznego.
Serwis pełni funkcję wspierającą działalność statutową Stowarzyszenia.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu, a w szczególności określa zasady tworzenia i wysyłania kartek internetowych pocztą elektroniczną.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Administrator serwisu dokłada wszelkich starań, aby zapewnić jak najwyższą jakość i funkcjonalność serwisu, nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody i/lub straty powstałe wskutek korzystania lub braku możliwości korzystania z niniejszego serwisu, a także za treści wysłanych wiadomości. Administrator nie gwarantuje, że serwis będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie. Zastrzega sobie również prawo do zmiany zawartości serwisu i/lub blokowania jego zawartości.
 2. Użytkownikiem serwisu kartki.malibracia.org.pl może być każda osoba pełnoletnia, lub osoba niepełnoletnia za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 3. Wysyłanie oraz odbieranie e-kartek w Serwisie jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji.
 4. Zabronione jest wysyłanie e-kartek o treści niezgodnej z prawem, dobrym smakiem i ogólnymi zasadami współżycia społecznego, w tym obrażających osoby, nakłaniających do nienawiści.
 5. Po upływie 60 dni od wysłania e-kartki może zostać ona usunięta, ze względu na przeprowadzaną okresowo optymalizację bazy danych. Mogą być skasowane e-kartki zarówno przeczytane jak i nie przeczytane.
II. PRAWA AUTORSKIE
 1. Wszystkie materiały prezentowane w serwisie kartki.malibracia.org.pl w postaci zdjęć, grafiki, tekstu, oprogramowania, loga, układu serwisu, wizerunku oraz innych są własnością intelektualną właściciela serwisu i właściciel posiada do nich wszelkie prawa autorskie i majątkowe.
 2. Kopiowanie, rozpowszechnianie, drukowanie czy jakiekolwiek inne przetwarzanie materiałów zawartych w serwisie, zarówno w całości jak i w części, wymaga uprzedniej zgody właściciela serwisu.
III. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 1. Wysyłając e-kartkę użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych na potrzeby prawidłowego funkcjonowania serwisu. Dane użytkownika przechowywane są w bazach danych, do których dostęp mają wyłącznie administratorzy Serwisu. Administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) przetwarzanych zgodnie z tą ustawą oraz zakresem zgody udzielanej przez Użytkowników jest Stowarzyszenie „mali bracia Ubogich”. Administrator nie udostępnia żadnych danych Użytkownika osobom trzecim.
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z bazy danych.
 3. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik zgadza się na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji na podany adres e-mail. Adres e-mail wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do celów związanych z Serwisem, promocją działalności statutowej Stowarzyszenia oraz będzie przetwarzany w celach fundraisingowych.
 4. Użytkownik może także zapisać się do Newslettera Stowarzyszenia „mali bracia Ubogich”, zaznaczając odpowiednią opcję w formularzu przed wysłaniem e-kartki.
IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Korzystanie z Serwisu stanowi bezwarunkową akceptację treści Regulaminu przez Użytkownika.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 3. Wszelkie uwagi oraz reklamacje należy kierować drogą elektroniczną na adres kartki@malibracia.org.pl.